Sveto Pismo – Isus o molitvi

Svi vidjamo razne vrste molitvi..Molitve andjelima čuvarima,molitve pred spavanje,molitve za jutro,za veče itd...Medjutim,da vidimo kako je Bog,Isus Hristos rekao da molitva treba da izgleda

Isusove riječi o molitvi nalazimo u Jevandjelu po Mateju ,u 6.poglavlju:

5. I kad se moliš Bogu, ne budi kao licemjeri, koji rado po zbornicama i na raskršću po ulicama stoje i mole se da ih vide ljudi. Zaisto vam kažem da su primili platu svoju.

6. A ti kad se moliš, uđi u klijet svoju, i zatvorivši vrata svoja, pomoli se Ocu svojemu koji je u tajnosti; i Otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.

7. A kad se molite, ne govorite mnogo kao neznabošci; jer oni misle da će za mnoge riječi svoje biti uslišeni.

8.Vi dakle ne budite kao oni; jer zna Otac vaš šta vam treba prije molitve vaše;

9.Ovako dakle molite se vi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje;

10.Da dođe carstvo tvoje; da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu;

11.Hljeb naš potrebni daj nam danas

11.I oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojim;

12I ne navedi nas u iskušenje; no izbavi nas oda zla. Jer je tvoje carstvo, i sila, i slava dovijeka. Amin

 

Iz ovog dijela vidimo jasno ,da nema potrebe za puno rijeci,ni za razne molitve,vec samo za ovu jednu u kojoj je obuhvaceno sve, i kako kaze 8.stih - da Bog zna i prije molitve sta nama treba