Izlazak iz ropstva Egipta u Obecanu Zemlju

PISE : Aleksandar Risticevic

 Jedno od najpoznatijih lica ,ako ne i najpoznatije u dalekoj prošlosti i Bibliji,bio je Mojsije kojeg možemo slobodno nazvati i začetnikom istorije. Mojsije je poznat po tome što je primio i prenio od Boga 10 zapovjesti,te je Bog preko njega ispisao 5 prvih knjiga Biblije. Mojsije je takođe poznat po tome što je Izraelski narod izvukao iz ropstva i odveo ih u obećanu zemlju.
 Izraelci su u Egiptu bili ugnjetavana nacija. Mojsije je jedne prilike ugledao kako Egipćanin tuče Izraelca,osvrnuo se da li ga ko gleda te ubije ugnjetača. Zakopao je tijelo u pjesak ali se zato brzo pročulo,ali faraon je zaprijetio da će ubiti Mojsija.
On se dade u bjekstvo. Šetao je i pronašao ćerku sveštenika Jitra,te bi primljen u njegovu kuću i oženi se njegovom ćerkom Siporom ,jednom od sestara. Čuvajući ovce ,dođe do brda Horeba gdje mu se ukazao gorući grm koji ne može dogoriti. Bog mu progovori iz grma i reče da mu je suđeno da Izraelce odvede u Hanaan ''zemlju u kojoj teče med i mlijeko''.

(SINAJ -Danasnja S.Arabija, kliknite OVDE da vidite sliku)

Faraon je odbijao Mojsija i nije mu dopuštao da vodi svoj narod izvan Egipta,jer su Izraelci bili većinski robovi faraonu.
Bog je dopustio deset zala i na kraju faraon vidjevši da iza Mojsija zaista stoji velika sila,odluči da pusti Mojsija i Izraelce. Iako je faraon pustio jevreje da idu,ipak pomisli da nije trebao to da uradi,posla' za njima silnu vojsku da ih uhvati ali nisu uspjeli za Mojsijem i njegoviim narodom da pređu Crveno More. Mojsije pobježe i preteče iz egipatskog zla ,pređe sa svojim ljudima,čudesnim načinom preko Crvenog mora,te dovede ljude na drugu stranu,a ljudi plešaše od radosti..
Pri dolasku ka obećanoj zemlji,narod je bio nezadovoljan ,nije bio naviknut da mora sam o sebi da brine,nego su radili za druge,bili su obilježeni kao robovi,djeca su bila ''u vlasništvu'' vlastele paganske države,ali su i brinuli o njima.
Već su u startu pri dolasku ka obećanoj zemlji shvatili da će tu ipak morati da prave svoje uslove za rad,da brinu sami o sebi i svojim porodicama,pa su ljudi počeli nezadovoljni da se žale na Mojsija ,na Mojsijevog brata Arona i Boga što ih izvede iz ropstva ,pa počeše tražiti da ih Mojsije vrati nazad u Egipat. Mojsije je kod Gore Sinaj,dobio od Boga 10 zapovjesti,od kojih je prve dvije zapovjesti moglo da se čuje i pod Gorom Sinaj,a bilo je i preko 600 000 odraslih muskaraca,sto znaci da bi ukupan broj (+zene i djeca) bio mozda i preko 2 miliona. Bog naredi Mojsiju da ih vrati u pustinju,gdje će ostati 40 godina,dok cijela generacija nezadovoljnih nije pomrla,a novi naraštaji da mogu ući zadovoljni u Obećanu zemlju . Biblijski tekst pokazuje da je Bog prehranio ljude u pustinji i nikada nisu osjećali glad.