HIMNA LJUBAVI -APOSTOL PAVLE – SVETO PISMO

HIMNA LJUBAVI

Poslanica Korincanima Apostola Pavla, glava 13.


1.Ako jezike čovječije i anđeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi, ili kimval koji zveči.


2.I ako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam

3. I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi.

4.Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se.


5.Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu.

6. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini.

 7. Sve snosi, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi.


8. Ljubav nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati.

 9. Jer djelimično znamo, i djelimično prorokujemo;

 10. A kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično.

 11. Kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah; a kada sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjsko.


12. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice; sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat.

 13. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje; ali od njih najveća je ljubav


Pogledajte i ostale objave sajta ILIRIKUM.NET