Biblijski stihovi koji će vas ohrabriti

Svi smo se susretali sa motivacijama iz filmova,serija,te od strane raznih motivatora. Ipak ,najvaznije je da vidimo kako nas motivise nas Tvorac kroz svoj udzbenik...Izdvajamo neke citate,koje mozete sacuvati i podsjecati se na njih svakodnevno :

„Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora.“ Druga poslanica Timoteju 1,7

„Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.“ Jevanđelje po Jovanu 14,27

„Ne boj se, jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom.“ Izaija 41,10

''I učiniću da budeš tome narodu kao jak zid mjeden, i udaraće na te, ali te neće nadvladati; jer sam ja s tobom da te čuvam i izbavljam, govori Gospod. izbaviću te iz ruku zlih ljudi, i iskupiću te iz ruku nasilničkih. '' Knjiga proroka Jeremije  15,20-21

''Anđeo Gospodnji bdije oko onih koji ga postuju, i on ih oslobađa.'' Psalmi Davidovi 34.8

''Bog nam je utočište i sila, pomoćnik, koji se u nevoljama brzo nalazi.'' Psalmi 46.1

''Za to vam kažem: ne brinite se za život svoj, šta ćete jesti, ili šta ćete piti; ni za tijelo svoje, u što ćete se obući.
Nije li život pretežniji od hrane, i tijelo od odijela?Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju, niti žnju, ni sabiraju u žitnice; pa Otac vaš nebeski hrani ih. Niste li vi mnogo važniji od njih? (Matej 6.25-26)


Ne brinite se dakle govoreći: šta ćemo jesti, ili, šta ćemo piti, ili, čim ćemo se obući? Jer sve ovo neznabošci ištu; a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo.  Nego ištite najprije carstva Božijega, i pravde njegove, i ovo će vam se sve dodati. ( Matej 6,31-33)

„Povjeri Gospodu svu svoju brigu, i on će te pokrijepiti: neće dati da ikada posrne pravednik.“ Psalmi 55,23

Što oko ne vidje i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube (1 Korinćanima 2,9)

Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se.
 Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se.
 Ili koji je među vama čovjek u koga ako zaište sin njegov hljeba kamen da mu da?
 Ili ako ribe zaište da mu da zmiju?
 Kad dakle vi, zli budući, umijete dare dobre davati djeci svojoj, koliko će više otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole?
Jevanđelje po Mateju 7,7-7,11

„Svu svoju brigu bacite na njega jer se ON brine za vas”. 1.Petrova 5:7

„Dođite k meni (Hristu) svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako” Matej 11:28-30

 

''NE BOJ SE ,SAMO VJERUJ'' Matej 5.36

Pogledajte i ostale  bitne clanke na sajtu ILIRIKUMA (KLIKNITE OVDE)

Tekst pisao : Aleksandar Aco Risticevic